Veldbijeenkomst over de wolf

De Brabantse Wolvencommissie houdt op zaterdagmiddag 7 oktober een veldbijeenkomst over de wolf in Brabant.

Er valt onder andere te zien welke maatregelen effectief zijn om gehouden dieren te beschermen tegen aanvallen van de wolf.

Ook is er ruimte om ervaringen (en eventuele zorgen) te delen en te bespreken met de aanwezige organisaties.

Vertegenwoordigers vanuit ZLTO, schapenhouderij, natuurorganisaties, Wolf Fencing Zuid-Nederland en de provincie zijn aanwezig om met je het gesprek aan te gaan.  

De veldbijeenkomst is bij De Achelse Kluis en is vooral gericht op schapen- en geitenhouders, maar ook andere dierhouders en geïnteresseerden zijn welkom.        

De bijeenkomst is van 13.30 tot 17.00 uur. Parkeren ter hoogte van de Kluizerdijk en De Kluis.

Programma: 

13.30 uur: inloop koffie, thee en vlaai

14.00 uur: inleiding wolven in Brabant (stand van zaken, schade en subsidie)

14.30 uur: demonstraties preventieve maatregelen

15.00 uur: werkwijze Wolf Fencing Zuid-Nederland

15.30 uur: inleiding wolven in Brabant tweede ronde, herhaling)

16.00 uur: demonstraties preventieve maatregelen

17.00 uur: afsluiting