Verdubbeling cybercriminaliteit in Noord-Brabant

In de eerste vier maanden van dit jaar werden in Noord-Brabant twee keer zoveel meldingen gedaan van cybercriminaliteit als tijdens dezelfde periode in 2020. 

Ten opzichte van 2019 is het aantal meldingen van online misdrijven zoals phishing of whatsapp-fraude zelfs bijna verviervoudigd. Dit en meer blijkt uit onderzoek van VPNGids.nl naar de meest recente politiecijfers op het gebied van cybercrime.

Van januari tot en met april van dit jaar werden er in totaal 613 cybercrimemeldingen gedaan door Brabanders.

Eén op de vijf Brabantse cybercrimeslachtoffers woont in Tilburg (124 meldingen). Vanuit Den Bosch kwamen daarna de meeste meldingen met 59 incidenten. In slechts drie Brabantse gemeente vielen dit jaar nog geen slachtoffers van internetcriminaliteit: Heusden, Deurne en Reusel-De Mierden.

Toename cybercrime in veel Brabantse gemeenten

Vergeleken met vorig jaar was er in de helft van de Brabantse gemeenten een toename van cybercriminaliteit. In Breda verviervoudigde het aantal cybercrimes zelfs van 11 naar 43 meldingen. Ook in Oosterhout namen digitale misdrijven een hoge vlucht: in 2020 werden 2 cybercrimes gemeld bij de politie, terwijl het er dit jaar 21 zijn.

In 2019 waren er in de gemeente Asten 0 meldingen, in 2020 1 en in 2021 2.

In Someren waren er in 2019 en 2020 0 meldingen en in 2021 ook 2.

In tien gemeenten vielen in de eerste vier maanden van 2020 geen slachtoffers van digitale misdrijven. Zo werden er in Hilvarenbeek in 2021 9 meldingen gedaan, terwijl daar in dezelfde periode een jaar eerder geen incidenten werden gemeld. 

Landelijke toename van 78,1%

In heel Nederland werden in de eerste vier maanden van dit jaar 5.043 meldingen gedaan van cybercrime. Dit zijn 78,1% meer incidenten dan tijdens dezelfde periode in 2020. Ten opzichte van 2019 is zelfs een verviervoudiging te zien. 

Cybercriminaliteit verspreidt zich steeds verder door Nederland. Waar twee jaar geleden in de eerste vier maanden nog in 109 gemeenten geen meldingen waren van internetcriminaliteit, is dit beeld in 2021 geheel anders. Dit jaar zijn er nog slechts negen gemeenten zonder meldingen van digitale misdrijven.