Lezing Vrouwen Centraal over klimaatveranderingen in de regio

Ernest de Groot houdt op maandag 27 november, op uitnodiging van Vrouwen Centraal, een lezing over over klimaatveranderingen in de regio.

De lezing begint om 20.00 uur in Hotel Centraal in Someren.

Ernest de Groot is de loco-dijkgraaf van Waterschap Aa en Maas. Hij zal een presentatie geven over de uitvoering van het beleid voor water, natuur en klimaat, mede in relatie tot ons landschap.

Oost-Brabant herbergt vele landschappen, elk met hun eigen ontstaansgeschiedenis, grondgebruik en landschappelijke inrichting. Dat landschap bepaalt in hoge mate de uitvoering van het beleid inzake water, natuur en klimaat, ook in Someren.

Ernest de Groot is al zo'n 35 jaar in de weer in en voor het Brabantse landschap, zowel ambtelijk, bestuurlijk als maatschappelijk. Hij is actief met ruimtelijke ordening, landinrichting, land- en tuinbouw, milieu, bodem, water, natuur, landschap en cultuurhistorie en recreatie in Brabant. Hij is lid van het dagelijks bestuur en loco-dijkgraaf van waterschap Aa en Maas namens Water Natuurlijk.

Ook niet-leden zijn welkom, zij betalen € 5,00.

Meer informatie is te vinden op www.vrouwencentraal.nl.

Rob Fritsen