Verkeerseducatieprogramma ANWB Streetwise bij De Diamant

Op vrijdag 19 november verzorgt ANWB Streetwise een praktisch verkeerseducatieprogramma bij basisschool De Diamant in Someren.

ANWB Streetwise leert alle kinderen van de basisschool beter om te gaan met het huidige verkeer. De Diamant vindt het belangrijk om bij te dragen aan de verkeersvaardigheid van leerlingen.

Eric Driessen

Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals elektrische rijlesauto's zebrapaden, verkeerslichten en een fietsparcours wordt de praktijk zo veel mogelijk nagebootst. Daarnaast zet ANWB Streetwise stevig in op afleiding in het verkeer door smartphone gebruik. Leerlingen worden bewust gemaakt van eigen (gevaarlijk) verkeersgedrag. Ook is er aandacht voor hoe kinderen veilig kunnen fietsen met een fietshelm.

Eric Driessen

Voor elke groep is een eigen verkeersprogramma:

● Toet toet (groep 1 en 2): Een speelse introductie op gevaarherkenning, herkennen van verkeersgeluiden, het belang van veilig fietsen met fietshelm, veilig oversteken, gebruik van de autogordel en een autostoeltje.

● Blik en klik (groep 3 en 4): Het gebruik van de fietshelm. Fietsen van een parcours met de fietshelm. Verdere behandeling van gevaarherkenning, veilig oversteken en het veilig meerijden in de auto.

Eric Driessen

● Hallo auto (groep 5 en 6): Afleiding in het verkeer maakt deel uit van deze les, evenals bewustwording van elektrisch (stil) verkeer. Kinderen nemen plaats op de bijrijdersstoel van een lesauto en mogen zelf remmen om de reactietijd, de remweg en het effect van het dragen van de autogordel bij een noodstop te ervaren.

● Trapvaardig (groep 7 en 8): Afleiding in het verkeer. Mobiel telefoon gebruik. Bewustwording van eigen (gevaarlijk) verkeersgedrag. Een positieve gedragsverandering op gevaarherkenning, fietsvaardigheden en   fietsbeheersing middels een uitdagend fietsparcours.