Verkeerssituatie Steemertseweg in Lierop aangepast

Verkeerssituatie Steemertseweg in Lierop aangepast

Nadat de werkzaamheden aan de Steemertseweg in Lierop op maandag 12 april van start ging, heeft de gemeente Someren op donderdag 15 april de verkeersmaatregelen aangepast.

Veiligheidsaspecten:

Met betrekking tot de veiligheid heeft de gemeente gemonitord hoe de verkeersstromen zich ontwikkelen. Na de verrassing van afgelopen maandag en de lichte chaos is er in de loop van de week meer rust en overzicht gekomen. Mensen wennen aan de situatie en kiezen nu al alternatief aangegeven routes. De grootste stroom komt uit het noorden (Helmond/Mierlo). Daarom zijn op de Rochadeweg en Hersel borden gezet als vooraankondiging. Ook bij de afslag Achterbroek staat een hek en kan je nog een alternatieve route kiezen. Diverse voertuigen proberen toch zo ver mogelijk te komen, maar deze rijden zich vast bij het viaduct en moeten daar de Groenebeemdweg op. Maandag was er op de Kanaaldijk een ongeluk en die zorgde voor  extra sluipverkeer. De verkeersintensiteit is nul een stuk minder is, hoewel het in de spitsuren nog behoorlijk druk is. Ook vanuit het zuiden, de kant van Someren, zijn er vroegtijdig borden geplaatst. Bij de rotonde Provincialeweg staan al de eerste signaleringsborden. Fietsers zijn er ook, maar grote groepen fietsers die richting school gaan of terug zijn niet aangetroffen. Misschien worden ze meer gebracht door de ouders of zitten ze door corona thuis. De gemeente heeft toch gemeend direct, naar aanleiding van vele oproepen, een 30km zone in te richten. Dat ligt verkeerstechnisch lastig omdat de weg daar niet voor ingericht is (breedte en strepenpatroon) en dat maakt dat het juridisch lastig is om te handhaven. Toch zijn er extra borden gezet en tevens signalering voor extra aandacht voor de fietsers. Daarmee hoopt de gemeente zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de zorgen die er zijn.

Alternatieven om de verkeersstromen te splitsen of eenrichtingsverkeer te maken zijn nog in onderzoek.

Vanaf donderdag 15 april staan er twee verkeersregelaars. Zij staan de komende twee weken van 7.30 tot 17.00 uur bij het begin en eindpunt. Zij houden mensen aan, stellen vragen en kunnen mensen de juiste weg wijzen. Ze spreken ook ‘sluipverkeer’ aan met vraag of ze bestemmingsverkeer zijn en, zo nee, waarom ze deze route kiezen. Na twee weken komt er een evaluatie en wordt de situatie opnieuw bekeken.

De bereikbaarheid van cafetaria 't Jagershuis

De gemeene heeft afgesproken met de eigenaar van cafetaria ’t Jagershuis dat tijdens zijn openingstijden (donderdag- zondag) de cafetaria goed bereikbaar is. De hekken worden dan wat teruggezet. ’s Maandags wordt het werkvlak dan weer tot aan het kruispunt Laan ten Boomen teruggelegd. Dit is in goed overleg gegaan met als doel samen de beste oplossing te kiezen.

Mogelijke doorgang voor voetgangers en fietsers

Omdat er met drie of zelfs vier aannemers tegelijk gewerkt gaat worden (gas, water, elektra en wegverharding) is er in het werkvak vaak groot materieel aanwezig. Dit maakt dat de logistiek en veiligheid optimaal geborgd is bij een volledige afzetting. Door de werkzaamheden aan zowel de infra als de weg moet ook het hele vak van rand tot rand er uiteindelijk uit. Deze infra ligt altijd naast de weg omdat er bij storing met voorrang opengebroken wordt. Op fietspaden is dat vele malen eenvoudiger (goedkoper en minder hinder) dan in het asfalt te gaan boren. Desondanks zijn er zeker momenten dat het wat rustiger is. 

De gemeente heeft  met de verkeersregelaars afgesproken dat zij, afhankelijk van de drukte van de werkzaamheden, situationeel fietsers en wandelaars door zullen laten. Dus geen permanente openstelling, maar indien mogelijk - en dat beoordelen de verkeersregelaars -kunt u er wel door. Dat is eigenlijk de standaardprocedure bij grotere werkzaamheden nadat de eerste week voorbij is.

De gemeente roept op om u aan de regels te houden en daar waar mogelijk de omleiding te mijden. Dat haalt voor vele bezorgde ouders de zorg weg en leidt tot meer rust. Dagelijks is er een toezichthouder die op gezette tijden het overzicht houdt, het verkeer monitort, de veiligheid bekijkt en daar waar mogelijk de gemeente adviseert met aanpassingen in het werk.

Bij vragen kunt u terecht bij communicatie@someren.nl.