Verlenging crisisnoodopvang De Hoof in Someren

Sinds maandag 28 november vindt in groepsaccommodatie De Hoof in Someren crisisnoodopvang plaats.

De gemeenteraad heeft vorig jaar unaniem besloten dat er tot en met vrijdag 27 januari maximaal 450 personen in De Hoof kunnen verblijven.

Als alles rustig verloopt, kan deze periode voormaximaal 260 personen verlengd worden tot maandag 6 maart.

Na een positieve evaluatie heeft het college besloten om de periode te verlengen.

Diverse betrokken partijen zoals de omgeving (middels de klankbordgroep), Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, de eigenaar van De Hoof en de ambtelijkewerkgroep crisisnoodopvang van de gemeente Someren zijn naar hun ervaringen met de opvang gevraagd. Alle partijen geven aan dat de opvang tot nu toe rustig isverlopen.

Daarnaast willen veel vrijwilligers en verenigingen graag een bijdrage leveren om het verblijf van de groep mensen zo goed mogelijk te ondersteunen. De kinderen die op De Hoof verblijven gaan inmiddels naar verschillende basisscholen in Someren en de middelbare scholieren kunnen naar de middelbare school bij het asielzoekerscentrum in Budel. De opvang verloopt kortom rustig en gemoedelijk.

Daarom is besloten de opvang tot uiterlijk maandag 6 maart te verlengen.

In verband met de herstelwerkzaamheden van de brand bij de opvanglocatie is  aantal personen dat kan blijven bijgesteld naar maximaal 162 personen.

Momenteel verblijven er zo’n 200 personen in De Hoof. Een gedeelte hiervan kan langer blijven en voor ongeveer 40 personen wordt een andere locatie gezocht. Aangezien vanaf 6 maart weer volop boekingen gepland staan, is de crisisnoodopvang bij De Hoof in Someren dan definitief voorbij.