SIRIS.nl

Vitaliteitsdag in 't Kwartier in Asten

Seniorenvereniging Asten-Ommel en KBO Brabant hielden op woensdag 21 juni een vitaliteitsdag in gemeenschapshuis 't Kwartier in Asten.

Tijdens deze dag werd de vitaliteit van Astense en Ommelse 50-plussers getest, een soort van APK-test voor de gezondheid.

De vitaliteitstesten zijn gebaseerd op kennis van de blauwe zones en het concept ‘positieve gezondheid’.

Rob Fritsen

Na de opening door voorzitter Theo Martens werd er o.a. getest en gemeten op bloeddruk, glucose, medicijngebruik, BMI, knijpkracht, wandeltest, voeding, alcohol, ogen en oren. Ruim tachtig 'senioren' lieten zich testen.

Rob Fritsen

De resultaten van iedere test werden opgenomen in een scoreformulier, wat op het einde werd besproken gedurende een 'eindgesprek'.

Lokale specialisten assisteerden bij de verschillende metingen en ook de buurtsportcoaches van Leef! en ONIS verleenden hun medewerking aan deze nuttige en ook gezellige dag.

Rob Fritsen

Een tiental MBO-studenten was ingeschakeld om te assisteren bij de testen.

Rob Fritsen

Ook wethouder Janine Spoor legde hier en daar een test af.

Rob Fritsen

Op SIRIS-tv, siris.nl en SIRIS-Facebook is onderstaand filmpje te zien.