Vogels centraal in natuurfilms bij IVN Asten-Someren

IVN Asten-Someren houdt op vrijdag 20 oktober een filmavond met als thema 'Vogels' in verenigingsgebouw De Stulp aan de Ostaderstraat 30 in Asten.

Aanvang 20.00 uur. De toegang is gratis.

Omgeving Witven en Beuven Annie Hendriks

In de vertoonde films staan de vogels centraal. Natuurfilmer Cor Speek vertoont zijn film 'Water en vogels' en filmer Harrie van Stipdonk laat beelden zien van het Griekse vogeleiland Lesbos.

In de film 'Water en Vogels' wordt vooral aandacht geschonken aan de vogels in waterrijke gebieden in de regio. Bijna alle natuurgebieden in Nederland hebben te lijden van de lage waterstanden. Zo ook de Schoorkuilen, de Kwegt en de Banen, het Beuven en tal van vennen op de Strabrechtse heide, maar ook de drassige weiden die in deze gebieden liggen. De film laat opnames zien van bijna alle in Nederland voorkomende vogels waarvoor water van groot belang is om te overleven.

Na de pauze komt Lesbos, het vogeleiland van Griekenland aan de orde. Van de 124 soorten vogels die er voorkomen zijn de meeste op film vastgelegd zoals de bruinkeelortolaan, bijeneters, griel, braamsluiper, cirlgors, wielewaal, maskerklauwier, ortolaan, vorkstaartplevier, zwartkopgors en de sporenkievit.