Voldoende steun voor inwerkingtreding van Verordening BIZ Centrum Someren

Het college van B & W van de gemeente Someren heeft op 22 november de uitslag van de draagvlakmeting BIZ Centrum Someren 2023-2027 vastgesteld.

De draagvlakmeting is gehouden onder de bijdrageplichtige eigenaren en gebruikers van de Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Centrum Someren.

De draagvlakmeting is nodig om vast te stellen of er voldoende steun is voor invoering van de BIZ in het centrum van Someren.

De uitslag is als volgt:

72% van de bijdrageplichtige eigenaren en gebruikers heeft een stem uitgebracht.

Hiervan heeft 81% vóór inwerkingtreding van de BIZ gestemd.

De som van de WOZ-waarden van diegenen die vóór hebben gestemd is hoger dan de som van de WOZ-waarden die tegen hebben gestemd.

Van de eigenaren heeft 79% zijn stem uitgebracht.

Hiervan heeft 81% vóór gestemd.

Van de gebruikers heeft 64% zijn stem uitgebracht.

Hiervan heeft 82% vóór gestemd.

Deze uitslag betekent dat er voldoende steun is voor inwerkingtreding van de Verordening BIZ Centrum Someren.

Interview Centrumvisie Eric Driessen