Gemeenschapslijst niet eens met voortgang coalitie in gemeente Someren

Gemeenschapslijst niet eens met voortgang coalitie in gemeente Someren

De Gemeenschapslijst heeft een persbericht naar buiten gebracht over de voortgang van de coalitie.

Daarin staat te lezen:

Op 9 februari is Gemeenschapslijst-wethouder Guido Schoolmeesters ontslagen door een meerderheid van de gemeenteraad. Snel genoeg daarna heeft de Gemeenschapslijst contact opgenomen met de overige fracties van de coalitie. Intussen stapte Lijst Someren-Heide uit de coalitie, omdat zij het niet eens waren met het CDA en de PvdA over de opstelling bij de afhandeling van het rapport.  

Op 23 februari hebben de overige drie fractievoorzitters met elkaar aan de tafel gezeten. Om te kijken naar de toekomst van de coalitie. De Gemeenschapslijst heeft aangegeven het niet eens te zijn met de opgelegde sanctie in de kwestie Schoolmeesters. Zij vinden de sanctie buitenproportioneel zwaar. Maar ondanks dat laatste besluit, hebben zij de afgelopen drie jaar prettig samengewerkt in zowel coalitie als college. Vanaf het begin af aan heeft de Gemeenschapslijst aangegeven nog steeds vertrouwen te hebben in de overige coalitiepartijen. Ook heeft de Gemeenschapslijst, in het belang van de burger, aangegeven door te willen met de coalitie en met een nieuwe wethouder in het college. En dat de Gemeenschapslijst daar snel naar op zoek wilde gaan. CDA en PvdA spraken uit dat ze dat begrepen.  

Op 4 maart heeft er een coalitiebreed overleg plaatsgevonden. Constructief en respectvol. Op 22 maart heeft dat een vervolg gekregen. Wederom constructief en respectvol. Al die tijd heeft de Gemeenschapslijst meermaals het vertrouwen in het CDA en de PvdA uitgesproken. CDA en PvdA deden dat niet; zij hadden meer tijd nodig om tot een uitspraak te komen. Tevens heeft de Gemeenschapslijst aangegeven dat het deelnemen aan de coalitie, als grootste partij, onlosmakelijk verbonden is met het leveren van een wethouder in het college. Dit om zo ook in het dagelijks bestuur vertegenwoordigd te zijn. En daarnaast dat zij niet willen worden belemmerd in hun uitingen in de media en op social media. De Gemeenschapslijst vindt de vrijheid van meningsuiting een groot recht in onze democratie.  

Op woensdag 25 maart, meer dan zes weken na het ontslag, hebben de fractievoorzitters en wethouders van CDA en PvdA een voorstel bij de fractievoorzitter van de Gemeenschapslijst neergelegd onder welke voorwaarden zij verder willen met de Gemeenschapslijst als coalitiepartner. De fractie van de Gemeenschapslijst vindt het erg bijzonder dat zij nu als enige partij, onder eenzijdig bepaalde voorwaarden, in de coalitie zou kunnen blijven. En daarnaast zijn twee van de drie voorwaarden onacceptabel voor de Gemeenschapslijst. Het zijn namelijk exact twee voorwaarden waarover de Gemeenschapslijst vanaf het begin erg duidelijk is geweest: het leveren van een wethouder en daarnaast in media en social media de eigen mening uit kunnen blijven dragen over de kwestie Schoolmeesters. De Gemeenschapslijst heeft de andere partijen geen voorwaarden opgelegd. Het is vreemd om eenzijdig voorwaarden op te leggen, waarvan men vooraf weet dat ze niet acceptabel zijn, terwijl het hier om vertrouwen zou moeten gaan. Alsof het niet leveren van een wethouder beter voor het vertrouwen is, als het wel leveren van een wethouder … De Gemeenschapslijst heeft het CDA en de PvdA direct laten weten niet in te kunnen stemmen met deze voorwaarden. Daarmee is het gesprek beëindigd. Uiteindelijk is er geen knoop doorgehakt.

Intussen vernemen we van andere partijen en de pers dat daarmee de coalitie is stopgezet. Het waren dus geen voorstellen, maar keiharde eisen en voorwaarden. Helaas! En daar balen we gruwelijk van. We kunnen het niet begrijpen en ook wij zijn benieuwd naar wat het vervolg zal zijn.

Fractie Gemeenschapslijst