Vrijheidsvuur De Peel in beheer bij nieuwe stichting

Peelland is een nieuwe stichting rijker: Stichting Vrijheidsvuur De Peel.

De stichting houdt zich bezig met de organisatie van het Vrijheidsvuur dat jaarlijks op 19 september wordt ontstoken in een van de Peelgemeenten en dat als ‘een lopend vuurtje’ letterlijk de overige Peelgemeenten aandoet. Dit om de herinnering levend te houden aan de zwaarbevochten bevrijding van Peelland in het najaar 1944.

Website

Een en ander staat te lezen op de onlangs gelanceerde website van de nieuwe stichting: www.vrijheidsvuurdepeel.nl.

Deze website werd mogelijk gemaakt door Museum Klok en Peel door de website Death Valley De Peel ter beschikking te stellen en in te richten voor Vrijheidsvuur de Peel

Rob Fritsen

Vrijheidsvuur

“Vrijheid is niet vanzelfsprekend”, ook in de huidige tijd niet. Daarom staat het vrijheidsvuur symbool voor bevrijding en vrijheid.  De jaarlijkse viering is een bijdrage aan de waardering voor onze huidige democratische vrijheid.

Het evenement Vrijheidsvuur De Peel kent al drie geslaagde edities: Asten (2019), Mierlo (2020) en Meijel (2021). De vierde editie vindt komend najaar plaats in Deurne en wel bij de kasteelruïne aan het Haageind. Deze plek getuigt na bijna tachtig jaar nog steeds van het oorlogsgeweld dat daar heeft plaatsgevonden.

Rob Fritsen

Death Valley De Peel

Het Vrijheidsvuur De Peel werd in 2019 (75e bevrijding van Zuid-Nederland) voor het eerst verspreid vanuit de Markt in Asten. Het evenement kwam voort uit het project Death Valley De Peel. Daarmee leverde Museum Klok & Peel in 2019/2020 een betekenisvolle bijdrage aan de provincie brede manifestatie Brabant Remembers.

Death Valley De Peel stond voor een breed scala activiteiten. Het vrijheidsvuur was er één van. Deze festiviteit sloot aan bij de al veel oudere traditie van de 18-Septemberfeesten in Eindhoven, waar jaarlijks het in Bayeux opgehaalde vrijheidsvuur centraal staat.

19 September

Het oorspronkelijke idee was om op 18 september het Vrijheidsvuur in Eindhoven op te halen en het op 19 september te ontsteken, in een van de eerste Peelgemeenten, die in 1944 tijdens de operatie Market-Garden werd bevrijd. Om praktische redenen werd het eerste Peellandse Vrijheidsvuur op de Markt in Asten ontstoken.

Dankzij de medewerking van Gildekring Peelland en de deelname van de burgemeesters van vijf Peelgemeenten werd de kleurrijke ceremonie meteen een succes. Andere participanten waren lopers van Peellandse loop- en atletiekverenigingen, particuliere eigenaren van historische legervoertuigen, enkele muzikanten en de Firebrigate Pipes en Drums uit Gemert en speciale genodigden. Bij volgende edities groeide het aantal deelnemende gemeenten.

Rob Fritsen

Regionaal, want de Peel kent geen grenzen

Stichtingsvoorzitter Jeanette Hartjes: ,,Bij de komende editie zijn elf deelnemende gemeenten betrokken. Daarmee bereiken we dan alle Peelgemeenten aan beide zijden van de provinciegrens Brabant-Limburg. Dat  is mooi, want toen de geallieerden in het najaar 1944 hun bevrijdingscampagne begonnen, speelden provinciegrenzen immers ook geen rol."

De samenstelling van het bestuur van de nieuwe stichting benadrukt haar regionale karakter. Behalve Jeanette Hartjes (Asten) zitten daarin Jo Manders (Meijel), Jan Dekkers (Laarbeek), Henk Schimmel (Helmond) en Wim de Ruiter (Helmond).

SIRIS-tv maakte opnames in Asten (2019), Mierlo (2020) en Meijel (2021).