SIRIS.nl

Water Natuurlijk sterk in Asten en Someren

Onlangs heeft Water Natuurlijk Aa en Maas de totale kandidatenlijst voor waterschap Aa en Maas vastgesteld.

De waterschapverkiezingen zijn tegelijk met de provinciale verkiezingen op 15 maart.

Water Natuurlijk, de grootste waterschapspartij/-beweging van Oost-Brabant, zit nu met zeven personen in het Algemeen Bestuur van Aa en Maas.    

Lijsttrekker is Ernest de Groot uit Uden.

Asten en Someren goed vertegenwoordigd    

Na Gerard (IVN) Claassen (Someren/Lierop) op plek 7 volgen Maarten (Samen voor Asten) van den Boomen (Asten) op 23, Tiny (Samen voor Asten) van den Eijnden (Ommel) op 27, Wim (IVN) Steenbakkers (Someren/Lierop) op 36, Ad (IVN) Brouwers (Someren) op 38 en good old Gerrit (Werkgroep Behoud de Peel) Janssen (Asten), oud AB en DB lid van WS Aa en Maas, op de ereplek 50.

Kernwaarden en speerpunten    

Water Natuurlijk staat voor schoon en gezond, zuiver water (o.a. aanpak van watervervuiling bij de bron), natuurlijk, visrijk water (o.a. verdrogingsbestrijding), mooi en aantrekkelijk recreatief water (o.a. beleefbaar maken van erfgoed en cultuurhistorie), goed klimaatrobuust water (o.a. een forse aanvulling van de grondwatervoorraad) en gezamenlijk optrekken en overleggen (o.a. bodem en water als sturend principe in de ruimtelijke ordening). 

Evenwichtige lijst    

Volgens Ernest de Groot is de lijst evenwichtig samengesteld. Elke regio en elke doelgroep is vertegenwoordigd. Hij is heel tevreden met de kennis en kunde van de kandidaten op het vlak van waterbeheer, bos, natuur, landgoed, landschap, cultuur-historie, erfgoed, educatie, recreatie, watersport en sportvisserij, alsmede duurzaamheid, energietransitie en klimaatadaptatie. Ook zijn alle kandidaten goed geworteld binnen het maatschappelijk middenveld van de Oost-Brabantse samenleving.