Jos Leenders, Bernard Buijs en Gerard Claassen in algemeen bestuur Waterschap Aa en Maas

Bij de installatie van het nieuwe algemeen bestuur van waterschap Aa en Maas verwelkomde dijkgraaf Mario Jacobs op woensdag 29 maart 16 nieuwe bestuurders.

Het gaat om 15 nieuw gekozen kandidaten en één nieuw lid vanuit de geborgde zetels. De gemiddelde leeftijd van het bestuur is 56 jaar. Het jongste lid is 32 , de oudste 76.

Namens het CDA neemt Jos Leenders uit Heusden wederom plaats in het algemeen bestuur. Bernard Buijs uit Someren-Eind is een van de vertegenwoordigers van de BBB. Gerard Claassen uit Lierop blijft in het algemeen bestuur namens Water Natuurlijk, de winnaar van de laatste waterschapsverkiezingen.

Op woensdag 29 maart legden de nieuwe kandidaten de eed af.

Introductie en coalitie

De komende maand zit het algemeen bestuur allesbehalve stil. Zo startten op woensdag 28 maart ook de onderhandelingsgesprekken om tot een coalitie te komen. Het streven is dat dit proces eind april is afgerond. Of dit lukt, is afhankelijk van hoe de gesprekken lopen en de partijen elkaar weten te vinden.

Daarnaast begint volgende week het introductieprogramma. Op verschillende manieren maakt het bestuur kennis met het werk van het waterschap. Zo worden ze geïnformeerd over de organisatie, financiën en integriteit en bezoeken ze een rioolwaterzuivering en diverse projecten zoals een dijkversterkingsproject.

Wat doet het algemeen bestuur?

Het algemeen bestuur is het hoogste bestuursorgaan van Aa en Maas en bestaat grotendeels uit leden van politieke partijen.

In totaal telt het bestuur 30 leden waarvan er 26 gekozen zijn en vier geborgde zetels. Samen nemen zij beslissingen over wat het waterschap doet en hoe ze haar taken uitvoert. Deze beslissingen nemen zij tijdens de ongeveer acht vergaderingen per jaar.

Dijkgraaf Mario Jacobs leidt deze vergaderingen als voorzitter van het algemeen bestuur. De vergaderingen zijn openbaar dus iedereen kan hierbij aanwezig zijn.