Waterschap Aa en Maas start incidenteel maaionderhoud

Waterschap Aa en Maas start incidenteel maaionderhoud

Vanaf 1 april bestaat de mogelijkheid dat waterschap Aa en Maas incidenteel een aantal slootbodems gaat maaien. 

Dit is nodig om ervoor te zorgen dat sloten en beken niet dichtgroeien en het water goed kan blijven stromen. Zo kan het waterschap water blijven aanvoeren naar plekken waar het te droog is en wordt overlast bij extreme regenval voorkomen. 

Uiteraard houden ze rekening met het broedseizoen. Ze maaien alleen waar hoogstnoodzakelijk en houden zich aan de protocollen volgens de Wet Natuurbescherming.

Het maaien van het grootste deel van de sloten en beken in het beheergebied van het waterschap gebeurt later dit jaar in twee grote maairondes. De eerste vindt plaats tussen 1 juni en 15 juli. De tweede grote maaironde is tussen 1 september en 15 november. Met dit jaarlijks maaionderhoud voorkomen ze dat sloten en beken dichtgroeien.

Uitvoering maaionderhoud

Het waterschap huurt aannemers in om het maaionderhoud uit te voeren. De aannemers rijden in een deel van de gebieden over gronden van particulieren. Grondeigenaren en pachters van gronden zijn volgens de Waterwet verplicht om deze onderhoudswerkzaamheden toe te staan. Ook zijn eigenaren van percelen die grenzen aan de sloten en beken verplicht om het maaisel te ontvangen.

Zorgplicht en waterdoelen

Ze maaien zo vaak als nodig is om het waterpeil zo goed mogelijk te kunnen reguleren. Daarbij houden ze nadrukkelijk rekening met de natuur om onnodige schade aan flora en fauna te voorkomen. Gemaaid wordt volgens werkprotocollen die voldoen aan de wettelijke zorgplicht. Het waterschap probeert met het onderhoud een bijdrage te leveren aan de waterdoelen op het gebied van gezond, natuurlijk en voldoende water. In droge periode houden ze het water zo lang mogelijk vast en in natte perioden voeren ze af waar nodig.

Perceelwijzer

De Perceelwijzer app geeft boeren en tuinders actuele en betrouwbare informatie over hun eigen perceel. Bijvoorbeeld over onttrekkingsverboden, neerslagverwachtingen, grond- en oppervlaktewaterstanden en de maaiplanning per watergang.

In de toekomst volgt aanvullende informatie over de rijrichting, maaiselkant en de aannemer.

Met de Perceelwijzer is het ook mogelijk om een melding te maken bij het waterschap, bijvoorbeeld als een duiker verstopt is.

De app is gratis beschikbaar in de App of Play Store.

Kijk voor meer informatie op www.perceelwijzer.nl.