Waterschap Aa en Maas start incidenteel maaionderhoud

Vanaf 1 april starten het Waterschap Aa en Maas incidenteel met maaien. Hierbij houdt het waterschap nadrukkelijk rekening met het broedseizoen.

Het jaarlijks maaionderhoud is nodig om te voorkomen dat sloten en beken dichtgroeien. Dit gebeurt grotendeels in twee grote maairondes later in het jaar. Om het waterpeil goed te reguleren, ontkomt het waterschap er niet aan om op sommige plekken al vroeg in het voorjaar te maaien. Ze letten daarbij o.a. goed op dat ze geen broedende vogels verstoren.

Regelmatig maaien voorkomt dat sloten en beken dichtslibben en zorgt ervoor dat het water schoon en gezond blijft.

Hoe houden ze rekening met de natuur?

Tijdens het broedseizoen maaien ze alleen waar hoogstnoodzakelijk en ze houden zich aan de protocollen volgens de Wet Natuurbescherming.  

In de praktijk betekent dat bijvoorbeeld dat dieren de tijd wordt gegeven om te vluchten. Dat doe ze door extra langzaam te rijden en van binnen naar buiten te werken. Jonge dieren, die verstopt liggen in het gras, worden gespaard door er omheen te werken of in het uiterste geval te verplaatsen. Dit laatste doen ze zonder directe aanraking om te voorkomen dat dieren worden verstoten door moeder. Wat materieel betreft zorgen ze dat het zo diervriendelijk mogelijk is. In ieder geval niets met zuigende werking en geen sleepmessen onder maaiboten.

Wat betekent het voor grondeigenaren aan de sloot?

Het waterschap huurt aannemers in om het maaionderhoud uit te voeren. De aannemers rijden in een deel van de gebieden over gronden van particulieren. Grondeigenaren en pachters van gronden zijn volgens de Waterwet verplicht om deze onderhoudswerkzaamheden toe te staan. Ook zijn eigenaren van percelen die grenzen aan sloten en beken verplicht om het maaisel te ontvangen.

Geen obstakels binnen 5 meter van de sloot

Voor de onderhoudswerkzaamheden wordt een beschermingszone van 5 meter breed gehanteerd. Dit is een strook naast de sloot of beek, die ze gebruiken om de sloot te maaien en voor het inspecteren van de stabiliteit van de oevers. Om de onderhoudsmachine niet te hinderen mogen er geen obstakels in de beschermingszone staan.