Waterschap Aa en Maas start met maaionderhoud

Waterschap Aa en Maas start op 1 juni met het maaien van de oevers van sloten en beken.

Als sloten en beken dichtgroeien, belemmert dat de aan- en afvoer van water. Dat kan voor problemen zorgen, bijvoorbeeld bij wateroverlast door hevige regenval.

Hier en daar heeft het waterschap vanaf half april al een aantal slootbodems gemaaid. De eerste grote maaironde is van 1 juni tot 15 juli. De tweede maaironde loopt van 1 september tot 15 november.

Het waterschap huurt aannemers in om het maaionderhoud uit te voeren. Zij rijden in een deel van de gebieden over gronden van particulieren. Grondeigenaren en pachters van gronden zijn volgens de Waterwet verplicht om deze onderhoudswerkzaamheden toe te staan. Ook zijn eigenaren van percelen die grenzen aan sloten en beken verplicht om het maaisel te ontvangen.

Er wordt niet meer gemaaid dan nodig is om het waterpeil goed te kunnen regelen. In droge perioden houden ze het water zo lang mogelijk vast en in natte perioden voeren ze af waar nodig.