Waterschap Aa en Maas start tweede maaironde

Het maaiseizoen van waterschap Aa en Maas loopt grofweg van 1 april tot en met eind november.

De eerste maaironde vond plaats tussen 1 juni en 15 juli.

Op 1 september is de tweede maaironde gestart. Die loopt door tot 15 november. Met dit jaarlijks maaionderhoud wordt voorkomen dat sloten en beken dichtgroeien.

Er worden aannemers ingehuurd om het maaionderhoud uit te voeren. De aannemers rijden in een deel van de gebieden over gronden van particulieren. Grondeigenaren en pachters van gronden zijn volgens de Waterwet verplicht om deze onderhoudswerkzaamheden toe te staan. Ook zijn eigenaren van percelen die grenzen aan de sloten en beken verplicht om het maaisel te ontvangen.

Perceelwijzer

De Perceelwijzer app geeft boeren en tuinders actuele en betrouwbare informatie over hun eigen perceel. Bijvoorbeeld over onttrekkingsverboden, neerslagverwachtingen, grond- en oppervlaktewaterstanden en de maaiplanning per watergang. In de toekomst volgt aanvullende informatie over de rijrichting, maaiselkant en de aannemer. Met de Perceelwijzer is het ook mogelijk om een melding te maken bij het waterschap, bijvoorbeeld als een duiker verstopt is. De app is gratis beschikbaar in de App of Play Store.