Wim Rooijakkers Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Wim Rooijakkers uit Asten ontving op dinsdag 26 april de koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Burgemeester Anke van Extel-van Katwijk reikte de onderscheiding uit aan Wim.

Anna van Extel

De verdiensten van Wim (72):

In 1964 werd Wim al maatschappelijk actief als bestuurslid van de Katholieke Werkende Jongeren Meijel, oftewel de Kajotters. Naast bestuurstaken organiseerde hij elke vrijdagavond ontspanningsavonden voor de leden.

Op 16-jarige leeftijd startte hij met zijn inzet voor het Kindervakantiewerk, waarmee hij alle vakantieperiodes druk was. Hij was activiteitenbegeleider, lid van de taakgroep zomerkampen en vanaf 1970 hoofdleider van het jongens- en meisjeskamp. Hier vielen zijn pedagogische kwaliteiten al op.

Voor het Rode Kruis Meijel was Wim van 1970 tot 1975 lokale coördinator en tot 1978 bestuurslid van de afdeling Helden-Meijel. Naast coördinerende werkzaamheden collecteerde hij ook zelf, wierf hij collectanten en organiseerde hij o.a. de Welfaretentoonstelling.

Wim was in 1969 mede-oprichter van Volleybalclub Peelpush (Meijel)

en heeft ongeveer elke denkbare bestuurlijke functie of andere taak binnen de vereniging vervuld. Hij was o.a. scheidsrechter en nadien scheidsrechteropleider en -begeleider, 5 jaar voorzitter, 15 jaar penningmeester, trainer, coach, kaderlid, lid jubileumcommissie, 10 jaar voorzitter commissie Beheer Ontmoetingsruimte Sporthal, kantinebeheerder. Daarnaast heeft hij ontelbare evenementen en toernooien mee georganiseerd.

Vanaf 1974 is Wim actief op regionaal niveau via District Sectie Arbitrage (DSA) en Werkgroep Opleiding en Bijscholing (WOB) District 23 Noord- en Midden-Limburg van de Nederlandse Volleybal Bond. Zijn grote interesse ligt bij spelregels en hij heeft veel werk verricht om een minder aansprekende onderwerp als arbitragebeleid op de agenda van verenigingsbesturen te krijgen. Hij is van groot belang geweest voor het arbitrageklimaat in de regio.

Alle landelijke taakgroepen en commissies vermelden is onmogelijk. Hierbij een greep uit zijn activiteiten vanaf 1981 voor de NeVoBo:

*  Autoriteit op het gebied van spelregels en arbitrage. Bewaking van de permanente educatie van nationale scheidsrechters, zit nationale bijeenkomsten van officials voor, vertaalt spelregels naar cursusinhoud en geeft deze cursussen ook, bereidt de competitiestart voor met informatiebijeenkomsten, maakt spelregeltoetsen en neemt deze af, fungeert als leercoach en is HOPS (hoofdopleider), waarbij hij dus opleiders opleidt.

*  Kartrekker implementatie nieuwe Europese opleidingsregels. Tot op de dag van vandaag staat er een goede structuur met permanente educatie, hetgeen voor een belangrijk deel aan hem te danken is.

*  Wim stond aan de wieg van de opzet van de volleybalacademie en is actief als opleider, begeleider, examinator, leercoach en voorzitter cursusstaf.

* Lid Strafcommissie NeVoBo.

*  Internationaal jurylid namens de Europese volleybalbond, de CEV alsmede supervisor en scheidsrechter op Europees niveau.

*  Hand- en spandiensten als er waar dan ook vrijwilligers nodig zijn, denk aan kaartverkoop en opbouw tijdens toernooien.

In zijn werkzame leven was Wim ongeveer veertig jaar werkzaam in het onderwijs, uiteindelijk als meerscholendirecteur. Hij speelde een belangrijke rol tijdens een aantal lastige fusieprocessen en vond het altijd belangrijk een gehele gemeenschap bij een school en haar activiteiten te betrekken. Wim stak ook veel extra tijd in buitenschoolse activiteiten en hij wordt door vele oud-collega’s gewaardeerd om zijn kwaliteiten en warme persoonlijkheid.

Anna van Extel

Op SIRIS-tv, siris.nl en SIRIS-Facebook is onderstaand filmpje te zien, gemaakt door Monique Martens, Anna van Extel en Rob Fritsen van SIRIS-tv.