WoCom, Bewonersraad De Pan en de gemeente Asten sluiten prestatieafspraken 2023

Woningcorporatie WoCom, huurdersorganisatie Bewonersraad De Pan en de gemeente Asten hebben op donderdag 15 december de prestatieafspraken 2023 ondertekend.

In de prestatieafspraken staan de gezamenlijke plannen voor het woningbeleid. In 2023 willen de drie organisaties specifiek aandacht besteden aan de verduurzaming van woningen, het stimuleren van doorstroming op de woningmarkt en intensievere samenwerking op het gebied van zorg en welzijn.

Vanwege de oplopende energieprijzen is verduurzaming van de woningen een prioriteit. Voorzitter van Bewonersraad De Pan Jo Noten zegt hierover: ,,Woonlasten zijn voor de Bewonersraad De Pan en de huurders van groot belang. De huuraanpassing is nauwelijks te beïnvloeden, maar door verduurzaming van de woningen kunnen de energiekosten wel flink naar beneden gaan. Daarnaast hechten we aan goede doorstroming op de woningmarkt. De Bewonersraad plaatst deze onderwerpen dan ook hoog op de lijst van vastgestelde prestatieafspraken.”

WoCom bezit in de gemeente Asten ruim 300 woningen. Het gaat voornamelijk om woningen die bestemd zijn voor het huisvesten van senioren.

WoCom ziet daar gelet op de huidige woningmarkt een belangrijke rol voor haar weggelegd. Directeur-bestuurder Mirjam Kräwinkel van WoCom: ,,In 2023 zetten we daarvoor in op doorstroming en samenwerking met zorg- en welzijnsorganisaties”

John Bankers, wethouder Wonen in de gemeente Asten, kijkt ook al vooruit: ,,Met WoCom en Bewonersraad De Pan hebben we belangrijke afspraken gemaakt voor het jaar 2023, maar net zo belangrijk is dat we komend jaar intensief met elkaar in overleg gaan over meerjarige prestatieafspraken. In die meerjarige afspraken gaan we duidelijk vastleggen wat we de komende jaren met elkaar willen bereiken als het gaat over het bouwen van woningen, de betaalbaarheid, de duurzaamheid van woningen en hoe we zorg en welzijn nog beter met wonen kunnen verbinden. Op die manier kunnen wij onze inwoners en huurders in de nabije toekomst nog beter van dienst zijn.”