Woningbouwvereniging Bergopwaarts, HBO de Peel en gemeente Asten leggen prestatieafspraken voor 2023 vast

Wethouder John Bankers van gemeente Asten, directeur-bestuurder Evert Remmerswaal van Woningbouwvereniging Bergopwaarts en voorzitter Gert Lenssen van de Huurdersbelangenorganisatie (HBO) De Peel hebben op dinsdag 13 december de prestatieafspraken voor 2023 getekend.

Hierin staan onder meer afspraken over het betaalbaar houden en duurzaam maken van sociale huurwoningen, leefbaarheid en de huisvesting van bijzondere doelgroepen.  

Evert Remmerswaal: ,,Bergopwaarts hecht sterk aan samenwerking met onze belangrijke partners HBO de Peel en de gemeente Asten. Deze samenwerking, bekrachtigt door de prestatieafspraken, ondersteunt de goede invulling die wij willen geven aan het wonen en leven in de verschillende wijken en buurten. Zo weten we elkaar te vinden en komen we snel tot concrete resultaten. Ik kijk uit naar deze samenwerking.” 

Gert Lenssen, voorzitter van HBO De Peel vult aan: ,,Wij komen op voor de belangen van de huurders. Door de crisis en inflatie zijn betaalbaarheid en duurzaamheid voor ons nu belangrijke thema’s. Maar het gaat natuurlijk niet alleen over woningen maar ook over de leefbaarheid van de buurt.”

Naast de inhoudelijke onderwerpen praten de drie partijen ook over de bouw van nieuwe huurwoningen. Wethouder John Bankers: ,,De gemeente Asten heeft ambitieuze plannen op woningbouwgebied. Woningbouwverenigingen zoals Bergopwaarts zijn voor ons een belangrijke partner voor de realisatie van voldoende huurwoningen zodat er voor alle doelgroepen voldoende woningen beschikbaar zijn.”  

Meerjarige prestatieafspraken 2024-2028

Iedere vier jaar leggen Bergopwaarts, gemeente Asten en HBO De Peel meerjarige prestatieafspraken vast. Door de komst van de Nationale Prestatieafspraken, de in 2023 op te stellen woonvisie van gemeente Asten en het ondernemings- en portefeuilleplan van Bergopwaarts, kiezen de partijen ervoor om de huidige plannen uit de periode 2018-2022 met één jaar te verlengen. In goed overleg maken de drie partners het komende jaar meerjarige prestatieafspraken over de periode 2024-2028

De meerjarige prestatieafspraken en de aanvullende prestatieafspraken voor het jaar 2023 zijn beschikbaar via de websites van de gemeente, Bergopwaarts en HBO De Peel.