Zestigjarige Gemeenschapslijst maakt drie Somerense goede doelen blij

De Gemeenschapslijst bestaat dit jaar 60 jaar.

De aftrap van dit jubileum was op dinsdag 8 maart tijdens de maandelijkse Schaduwraad (achterbanvergadering) in gemeenschapshuis De Vurherd in Lierop.

De aftrap van dit jubileum werd gedaan door een loting.

In oktober heeft de Gemeenschapslijst een vragenlijst huis aan huis verspreidt in de hele gemeente Someren. Met als doel om van de inwoners onderwerpen aangedragen te krijgen, die de partij kon gebruiken bij het samenstellen van haar verkiezingsprogramma voor de periode 2022-2026.

In die coronaperiode was het onmogelijk om, vanwege corona, fysiek bij elkaar te komen. De partij hoopte op deze manier toch te mensen te kunnen bereiken en ook informatie te vergaren. Invullen van de vragenlijst kon zowel op papier als digitaal, en uiteraard anoniem. Om zoveel mogelijk respons te krijgen konden de deelnemers ook een Somerens goed doel aandragen. De raadsleden van de gemeenschapslijst zouden dan gezamenlijk voor iedere ingevulde vragenlijst € 2 in een pot doneren, waaruit later drie goede doelen getrokken werden. Dat bleek voor veel mensen een goede reden te zijn om de vragenlijst in te vullen en te retourneren: in totaal kwamen er 804 digitale en fysieke Vragenlijsten retour. Dat was ver boven de verwachting.

Tijdens de start van het jubileumjaar vond de trekking van de loting plaats.

Drie goede doelen mochten iedere een cheque ontvangen van € 536: EHBO-vereniging Someren, Stichting Liever in Lierop en het Zummers Triduüm.

Zij werden op zaterdag 12 maart verrast door de drie toekomstige jonge gemeenteraadsleden van de Gemeenschapslijst Annelieke Huijerjans, Daan Velings, Stef Kornuijt en de lijsttrekker Bart de Groot.

Op SIRIS-tv, siris.nl en SIRIS-Facebook is onderstaand filmpje te zien.