SIRIS.nl

ZijActief Asten huldigt twee jubilarissen

ZijActief Asten huldigde op donderdag 14 oktober twee jubilarissen: Anny van Zeeland, 50 jaar lid, en Lies Loomans, 40 jaar lid.

De huldiging vond plaats in centrum De Beiaard tijdens een feestelijke avond met toespraken en optredens.

Anna van Extel

Op SIRIS-tv, siris.nl en SIRIS-Facebook is onderstaand filmpje te zien.