Disclaimer

De publieke media-instelling SIRIS zorgt ervoor dat u via radio, kabelkrant, tv, diverse social media en deze website 24 uur per dag op de hoogte wordt gehouden van gebeurtenissen in Asten en Someren.

SIRIS besteedt veel zorg aan het onderhoud van deze website. De informatie die via deze website wordt verstrekt, is in principe afkomstig van betrouwbare bronnen.

SIRIS kan noch de juistheid, noch de volledigheid en/of de geschiktheid van informatie voor welk gebruik dan ook garanderen.

SIRIS is niet verantwoordelijk voor om het even welk initiatief dat de gebruiker op basis van de verstrekte informatie neemt.

SIRIS kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele directe, indirecte, incidentele schade of om het even welke andere schade die het gevolg zou zijn of zou voortvloeien uit of verband zou houden met het gebruik van informatie afkomstig van deze website en de andere media die SIRIS verzorgt.

SIRIS kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, fouten of onvolledigheden in de publicatie van informatie op onze website en andere media die SIRIS verzorgt.

Wanneer u van mening bent dat bepaalde informatie op deze website niet juist is, of om andere redenen aangepast of verwijderd zou moeten worden, verzoeken we u contact op te nemen met onze redactie op via e-mail redactie@siris.nl