Geschiedenis

Geschiedenis

Op 1 oktober 1988 startte SIRIS, de Stichting Informatieve Radio-omroep In Someren, met de eerste uitzending. Als publieke omroep. 

Een andere keus was er niet, want lokale omroepen mochten niet commercieel zijn. Reclameboodschappen uitzenden was niet toegestaan. De financiële middelen kwamen uit de gemeentelijke subsidiepot en uit het luisterlidmaatschap. De apparatuur was grotendeels van de medewerkers zelf.

De omroep komt voort uit de vele piratenzenders die in de jaren 1970 en 1980 in Someren in de ether waren; piraten met namen zoals Radio Ramona, Radio IBEON, Radio High Chaparrel. Ook de Somerense medewerkers van de VROH (Vrije Radio-omroep Hamont) vonden een plaatsje binnen de omroep. Vanaf 1985 werd er menigmaal vergaderd met de gemeente Someren over de realisatie van een lokale omroep.

De naam SIRIS werd bedacht door de SIRIS-voice Henk Verheijen; SIRIS staat voor Stichting Informatieve Radio-omroep In Someren. Op 1 oktober 1988 gaf de toenmalige burgemeester Henk Roels het startsein van de eerste uitzending van Radio SIRIS. Het lokale station was gehuisvest in de nok van de oude Ruchte (de voormalige JESS-zolder). Rien van Horik was de eerste hoofdredacteur en samen met de mensen van het eerste uur werd er een horizontale programmering in elkaar gestoken. Na een half jaar droeg Rien het stokje over aan zijn broer Harrie, die tot de dag van vandaag hoofdredacteur/directeur is. In 1991 gaf de minister toestemming aan de lokale omroepen om commercials uit te zenden. SIRIS was de eerste lokale omroep in ons land (!), die het lukte om reclameboodschappen de ether in te gooien. SIRIS haalde daarmee de landelijke pers en maakte ook de weg vrij voor regionale omroepen om reclame te mogen uitzenden. De commercie ontdekte de informatievoorziening en het amusement bij SIRIS. De omroep kreeg een behoorlijke financiële injectie en kon zelfs in 1991 een betaalde hoofdredacteur (Harrie van Horik) in dienst nemen.

De omroep Asten Lokaal startte in november 1992, na twee jaar van voorbereiding, met proefuitzendingen. Eerst nog alleen via de kabel, maar al gauw ook via de ether. Op 3 april 1993 presenteerde deze omroep zich definitief aan de bevolking van Asten. De intrede van commerciële tv-omroepen als RTL, Veronica, SBS6, e.a. en van commerciële radiostations deden de lokale omroep geen goed. Ieder uur van de dag was er informatie en amusement op tv en kon men naar muziek luisteren, voor elk wat wils. Kleine lokale spelers als SIRIS en Asten Lokaal moesten wedijveren met (inter)nationale machtsblokken om de gunst van de luisteraar en later ook van de kijker na de komst van SIRIS-tv, tekst tv en SIRIS-teletekst. Mede om deze reden werd eind 1996 het principebesluit genomen om te streven naar een fusie van Asten Lokaal en SIRIS, wat op 15 januari 1997 resulteerde in een intentieverklaring. Op 15 juli 1997 werd het officiële verzoek om te mogen fuseren verzonden naar het Commissariaat voor de Media en in april 1998 gaven de gemeentebesturen van Someren en Asten een positief advies af over de representativiteit van de nieuwe omroepstichting. In de vergadering van het Commissariaat voor de Media van 19 mei 1998 was de fusie officieel een feit en was de nieuwe omroep Stichting Omroep Asten Someren met als roepnaam SIRIS geboren. Op 1 februari 1999 is SIRIS gestart met tekst-tv (kabelkrant) en op 1 april 2000 werd SIRIS-teletekst operationeel. In 2002 is SIRIS voorzichtig gestart met het uitzenden van tv-beelden in het kader van de viering van Someren 700. In 2003 werd besloten om elke dag om 19.00 uur een filmpje te draaien. Een filmpje over gebeurtenissen in Asten en Someren draaide in principe van zaterdag t/m vrijdag. In november 2010 ging de omroep daadwerkelijk van start met tv-uitzendingen. Eerst met een SIRIS-weekjournaal. In 2012 ging het programma Van Dag tot Dag heten. Van 2011 tot 2015 zond SIRIS-tv ook het programma Samen over de Brug uit, het voorlichtingsprogramma van de gemeente Asten en de gemeente Someren. Dat programma werd in 2015 gesplitst in de voorlichtingsprogramma's AstenNu en Gemeentenieuws (Someren).

De website www.siris.nl is vanaf de start in 2005 een groot succes. De site trekt dagelijks tussen de 4.000 en 7.000 unieke bezoekers. Bij bijzondere gebeurtenissen telt de site over de 10.000 kijkers. Tijdens het Kennedymarsweekend zijn dat er ruim 9.000 per dag. Het recordaantal kijkers op een dag bedroeg maar liefst 23.000. SIRIS-facebook telt bijna 10.000 likes.

SIRIS houdt vast aan de missie van een publieke omroep: van en voor iedereen. De inwoners van Asten en Someren staan bij de lokale omroep centraal. Publieke omroep als platform voor meningen, visies, opvattingen, culturele uitingen. Daarom weet SIRIS luisteraars en kijkers nog altijd aan zich te binden. En dat is al bijna 35 jaar het geval.