Organisatie

Organisatie

De redactieruimte van de lokale publieke media-instelling SIRIS bevindt zich op de tweede verdieping in De Ruchte, Laan ten Roode 71e in Someren.

De omroep verzorgt 24 uur per dag, zeven dagen in de week, uitzendingen.

De SIRIS-medewerkers zijn actief op het gebied van tv, fotografie, verslaggeving, techniek, redactie, ICT, marketing, administratie en bestuur.

Het SIRIS-bestuur bestaat uit voorzitter Emiel de Vos (Asten), secretaris Iris van de Beek (Asten), penningmeester Henk van Moorsel (Asten) en de bestuursleden Jolanda Aarts (Heusden), Jan van de Rijdt (Asten) en Edwin van Gerven (Someren). 

Het Mediabeleid Bepalend Orgaan (MBO) bewaakt als zelfstandig orgaan het publieke karakter van de lokale omroep SIRIS.

De lokale media-instelling heeft twee betaalde krachten in dienst; directeur-hoofdredacteur Harrie van Horik (Lierop) en Elise Kuijpers (Budel).

Van Horik is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. De directeur-hoofdredacteur geeft zeven dagen in de week leiding aan redacteuren, fotografen, filmers, verslaggevers, presentatoren, ict-ers, stagiaires en andere medewerkers, die voor SIRIS werkzaam zijn.

Elise Kuijpers is audiovisueel specialist en begeleidt de studenten bij het editen en het camerawerk. Zij neemt zelf het grootste deel van het editen voor haar rekening. 

SIRIS heeft ook een MBO (Media Beleidbepalend Orgaan) bestaande uit de volgende personen:

Toon van Houts (Asten) - voorzitter

Wil van Roosmalen (Someren) - secretaris - Werkgevers

Toon Bennenbroek (Someren) - Cultuur

Leo Leenen (Heusden) - Jongeren

Louis Michiels (Asten) - Werknemers

Bert van Oosterhout (Asten) - Onderwijs

Johan Smits (Someren) -  Religie