woensdag 19 juni

Koe op het Zebrapad

Een aantal studenten van Wageningen Universiteit voert samen met de gemeente Someren het project 'Koe op het Zebrapad' uit. Daarbij bedenken zij plannen voor de toekomst van Someren. Zij misten daarbij nog de inbreng van de Somerense burgers. Vandaar dat zij een inloopavond houden op woensdag 19 juni voor de participatie van de burger. De studenten zetelen tijdelijk in een pand in het centrum van Someren, aan het Wilhelminaplein 25 en op die plek werd de inloopavond gehouden.

Van Dag tot Dag


businessclub