woensdag 15 januari

Huldiging SIRIS-jubilarissen

De lokale media-instelling SIRIS hield op vrijdag 10 januari een nieuwjaarsbijeenkomst in Restaurant TussendORO in De Ruchte in Someren. Directeur-hoofdredacteur Harrie van Horik huldigde zeven jubilarissen.

Van Dag tot Dag


businessclub