vrijdag 03 juli

Gemeenteraad over Museum Klok & Peel

Op dinsdag 30 juni vergaderde de gemeenteraad van Asten in De Klepel. Het belangrijkste agendapunt was de scenariobepaling Museum Klok & Peel. Tijdens de commissievergadering was duidelijk dat de Astense politiek verdeeld is over hoe het museum overeind gehouden moet worden. De meerderheid, CDA, Leefbaar Asten, PGA en D66-Hart voor Asten, wil eenmalig een ton uittrekken voor een interim-manager. Onder zijn leiding moet een toekomstgericht ondernemingsplan worden opgesteld en moet het museum op zoek naar externe subsidiemogelijkheden. Algemeen Belang en VVD zijn tegen de steunmaatregel. Dat werd nog een keer duidelijk tijdens de gemeenteraadsvergadering op dinsdag 30 juni. U kunt kijken en luisteren naar wat er verteld werd.

Van Dag tot Dag


businessclub