woensdag 08 juli

Afscheid Jet Hoeben van Pinkeltje

Jet Hoeben, 31 jaar peuterspeelzaalleidster bij Pinkeltje en nu bij de Peutergroep van Norlandia in de Bonifatiusschool in Asten, nam op donderdag 2 juli afscheid. Na 31 jaar werkzaam te zijn geweest als peuterleidster is het heel belangrijk om die mooie jaren goed af te sluiten, en daarom vond er een afscheidsfeestje plaats met de peuters.

Van Dag tot Dag


businessclub