dinsdag 15 december 2020

Architect van nieuwe school

Drie scholen in Asten, de Lambertusschool, de Bonifatius en Het Lover, zijn gefuseerd en gaan, in nauwe samenwerking met de gemeente Asten, een nieuwe school bouwen naast het Varendonck College aan de Beatrixlaan. Na het opstellen van een programma van eisen is er een architect gekozen om deze nieuwbouw vorm te geven. Op donderdag 10 december werden hiervoor de nodige handtekeningen gezet.

Van Dag tot Dag


businessclub