dinsdag 9 november 2021

Gemeenteraadsvergadering Asten met begroting 2022

De gemeenteraad van Asten vergaderde op dinsdag 9 november in de aula van het gemeentehuis. Op de agenda stond o.a de begroting 2022. Dit agendapunt start op 2.59.45.

Commissie- en raadsvergaderingen gemeente Asten