woensdag 19 oktober 2022

Vergadering commissie Ruimte op 18 oktober 2022

De commissie Ruimte vergaderde op dinsdag 18 oktober in de raadzaal van het Astense gemeentehuis.

Commissie- en raadsvergaderingen gemeente Asten