woensdag 8 november 2023

Gemeenteraadsvergadering Asten 7 november 2023

De gemeenteraad van Asten vergaderde op dinsdag 7 november in het gemeentehuis. Op de agenda stond de begrotingsbehandeling.

Commissie- en raadsvergaderingen gemeente Asten