dinsdag 19 juli 2022

Gemeenteraadsvergadering Asten 13 juli 2022 met o.a. Voorjaarsnota

De gemeenteraad van Asten vergaderde op woensdag 13 juni in de raadzaal van het gemeentehuis. U ziet de beelden van na de pauze met o.a. de behandeling van de Voorjaarsnota 2023.

Commissie- en raadsvergaderingen gemeente Asten