maandag 27 september

Louis van den Bosch ereburger van de gemeente Someren

Louis van den Bosch werd op zondag 26 september postuum geëerd tijdens een indrukwekkende bijeenkomst in De Ruchte in Someren. Bij leven is Louis van bijzonder grote betekenis geweest voor het verenigingsleven in de gemeente Someren. De gemeenteraad kende hem de erepenning toe met de daarbij behorende titel ‘Ereburger van de gemeente Someren’. Burgemeester Dilia Blok maakte het raadsbesluit bekend.

Van Dag tot Dag