dinsdag 28 februari 2023

Gemeentenieuws - Eerste begrotingswijziging 2023

Op donderdag 2 maart vergadert de gemeenteraad van Someren in de raadzaal van het gemeentehuis. Op de agenda staat onder andere het vaststellen van de eerste begrotingswijziging 2023. Wethouder Koert Kusters vertelt hierover.

Van Dag tot Dag