vrijdag 27 mei 2022

Afscheid van wethouder Henk van Moorsel

De gemeenteraad van Asten vergaderde op dinsdag 17 mei in de hal van het gemeentehuis. Op de agenda stond onder andere het afscheid van wethouder Henk van Moorsel. Burgemeester Anke van Extel sprak Henk toe.

Van Dag tot Dag