dinsdag 20 december 2022

Presentatie visie Stichting Leefbaar Peelland

Stichting Leefbaar Peelland is onlangs opgericht door een aantal agrarische ondernemers in Heusden, omdat zij zich grote zorgen maken over hun toekomst bij Natura 2000-gebied De Groote Peel. Hoofddoelstelling van de stichting is om agrarisch ondernemers perspectief te bieden en de leefbaarheid van het dorp Heusden te behouden. Om dit te bereiken willen ze gehoord worden in de gebiedsgerichte aanpak ‘Vitale Peel’. Daarom hebben zij de afgelopen tijd een visie geschreven over de toekomst van het gebied waarin zij werken en leven. Die visie werd op vrijdag 9 december gepresenteerd bij fietscafé De Peelvennen in Heusden. Harrie van Horik van SIRIS-tv sprak na afloop van de presentatie met Milou Ulen en Toon van Hoof van Stichting Leefbaar Peelland.

Van Dag tot Dag