SIRIS.nl
maandag 4 juli 2022

Plaatsing klok Pauluskerk

In 2017 werd de Pauluskerk in Someren-Noord voorgoed gesloten. Het kerkgebouw werd gesloopt. De luidklok aan de buitenkant van de kerk werd toen gered door Theo van Heugten en Thieu Swinkels. De klok werd tijdelijk opgeslagen in afwachting van ooit weer een nieuwe plek in de wijk Someren-Noord te vinden. Die plek is inmiddels gevonden naast gemeenschapshuis De Weijers.

Van Dag tot Dag