vrijdag 21 april

Afscheid Toon van de Ven van Lierop Leeft

Op dinsdag 18 april vond in gemeenschapshuis De Vurherd in Lierop de Algemene Ledenvergadering van de dorpscoöperatie Lierop Leeft plaats. Daar werd afscheid genomen van de voorzitter van de werkgroep Wonen, Toon van de Ven. Toon heeft goed werk binnen de werkgroep geleverd.

Van Dag tot Dag