woensdag 30 juni

Kaart van Elise voor Boekie

Tijdens een les technisch lezen uit het leesprogramma Leesplan is Elise Haspels uit groep 8 van de Sint Jozefschool in Someren-Heide aan de slag gegaan met een opdracht rondom creatief schrijven en leesmotivatie. Op school wordt gewerkt met onder andere Boekie, een methode/lesmateriaal ter bevordering van de leesmotivatie uitgegeven door Onderwijs Maak Je Samen. Die zagen dat Elise iets heel bijzonders heeft gemaakt.

Van Dag tot Dag