woensdag 1 juni 2022

Reactie Algemeen Belang op coalitieakkoord

De gemeenteraad van Asten vergaderde op dinsdag 17 mei in de hal van het gemeentehuis. Aan de orde kwam ook het coalitieakkoord van CDA, Samen voor Asten en VVD voor de periode 2022-2026. Algemeen Belang maakt geen deel meer uit van de coalitie. Paul Bakens, fractievoorzitter van Algemeen Belang, gaf de volgende reactie op het coalitieakkoord.

Van Dag tot Dag