woensdag 10 mei

AED's worden vernieuwd

De AED’s, die her en der in de gemeente Someren hangen, worden vernieuwd. Gerty Hendriks, voorzitter van de EHBO, en Marieke Adriaans, voorzitter van de Dr. Eijnatten Stichting, vertellen waarom dat gebeurt.

Van Dag tot Dag