maandag 17 juli

Gildefeesten Kring Peelland in Someren-Eind

Na de gildenoptocht door Someren-Eind ging het gildefeest van Kring Peelland in Someren-Eind op zondag 9 juli op sportpark De Heikampen verder met de massale opmars, het slangendefilé en natuurlijk de diverse wedstrijden trommen, vendelen, bazuinblazen en kruisboog- en geweerschieten.

Van Dag tot Dag