maandag 25 april

OBS Het Toverkruid in gesprek over plannen evenemententerrein Asten

Op donderdag 21 april kwam Nicole Scharp van de gemeente Asten naar de KMR (kinder-medezeggenschapsraad) van OBS Het Toverkruid in Asten om daar met de kinderen te praten over de plannen voor het evenemententerrein aan de Lienderweg.

Van Dag tot Dag