maandag 11 december 2023

Gemeentenieuws - Burgemeester Dilia Blok herbenoemd

In Gemeentenieuws, het voorlichtingsprogramma van de gemeente Someren, praten we uitgebreid met burgemeester Dilia Blok. Op donderdag 6 juli stemde de gemeenteraad in met het voorstel van de vertrouwenscommissie voor herbenoeming van mevrouw Blok voor nog een termijn van 6 jaar als burgemeester van Someren. De aanbeveling ging, met tussenkomst van de commissaris van de Koning, naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Op maandag 4 december werd burgemeester Blok, bij Koninklijk besluit, voor een volgende termijn benoemd. Harrie van Horik praat met burgemeester Dilia Blok over zes jaar burgemeesterschap in de gemeente Someren.

Van Dag tot Dag