vrijdag 23 december 2022

Presentatie Het Heusdens Emigrantenboek

Op vrijdag 23 december vond in de recreatieruimte van Het Andere Wonen Unitashof in Heusden de presentatie plaats van Het Heusdens Emigrantenboek, geschreven door Astenaar en vooral Heusdenaar Piet Snijders. Burgemeester Anke van Extel-van Katwijk overhandigde het eerste exemplaar aan de 90-jarige Rina van Horne-Evers.

Van Dag tot Dag 6, 8, 10, 18, 20, 22 uur