dinsdag 21 december 2021

Gemeentenieuws - Voortgang Onweerstaanbaar Someren

In Gemeentenieuws, het voorlichtingsprogramma van de gemeente Someren, aandacht voor Onweerstaanbaar Someren. Onze omgeving en leefwereld is nog niet goed ingericht op de nieuwe weersomstandigheden met instabiel weer en zo nu en dan felle regen- of hagelbuien. Daarom hebben de gemeente Someren, de waterschappen Aa en Maas en De Dommel de handen al in 2017 ineengeslagen. Samen maken ze Someren klimaatbestendiger en daarmee ‘onweerstaanbaar’. Daarbij is hulp nodig van iedereen. Inmiddels zijn de ZLTO, Staatsbosbeheer, IVN, WoCom, provincie Noord- Brabant en de Rabobank ook aangehaakt en dragen hun steentje bij. Vanuit de gemeente en de waterschappen zijn alvast een aantal maatregelen getroffen om knelpunten op te lossen. Het is onmogelijk om zwaar noodweer te voorkomen. Toch is het belangrijk dat iedereen meedoet. Samen kunnen we de gevolgen van de klimaatverandering zo veel als mogelijk beperken. Ook jij kunt een bijdrage leveren. Veel relatief kleine stappen maken ook een grote stap. Zo maken we samen Someren klimaatbestendig en Onweerstaanbaar. De afkoppelcoach Falco Thijssen vertelt wat jij zelf kunt doen en hoe hij hierbij kan helpen. We vragen Elroy Nieuwlaar van WoCom wat zij doen en tot slot vertelt wethouder Louis Swinkels wat de plannen voor de komende periode zijn.

Van Dag tot Dag