woensdag 20 september

Jubileumviering 125 jaar H. Maria Presentatiekerk Asten

Op 19 september was het precies 125 jaar geleden dat de Heilige Maria Presentatiekerk in Asten plechtig is ingezegend en in gebruik genomen. Dit jubileum werd op zondag 17 september gevierd. De feestelijke herdenking begon met een pontificale eucharistieviering met hoofdcelebrant bisschop Gerard De Korte. Deze viering werd mede opgeluisterd door het Franciscus Kerkkoor, Harmonie Sint Cecilia, het Sint Jorisgilde en beiaardier Rosemarie Seuntiëns.

Van Dag tot Dag