woensdag 13 oktober

Astense raad achter verhoging minimumloon

Alle fracties van de Astense gemeenteraad hebben een petitie getekend ter ondersteuning van de FNV-actie voor een hoger minimumloon. Op vrijdag 8 oktober overhandigden Daniël van Schijndel van het CDA en Annemie Urlings van de PGA de petitie aan Gerrie Fijneman, actief lid van de vakbond FNV.

Van Dag tot Dag